Kemikalier på förskolorna

I vårt samhälle finns en mängd saker som innehåller kemikalier som kan vara farliga för barn. Många kanske inte tänker på att dessa saker även finns på förskolorna och att förskolorna ofta inte har koll på detta. Som tur är arbetas det ständigt med att ta fram rapporter och upplysa om dessa problem.

1986130-barn-i-lekpark

Vi har tidigare skrivit ett inlägg om att det finns farliga ämnen och gifter i bland annat barnkläder och barnmat.

”Skrämmande rapporter har kommit om farligt plast i leksaker, gifter i barnkläder av färgen och det senaste som handlar om tungmetaller i barnmat.” Läs mer.

Giftiga saker på förskolorna

Men det är faktiskt inte bara i olika produkter som barnen kan komma i kontakt med gifter, utan Svenska Dagbladet rapporterar även att det finns gifter på förskolorna. Det är framförallt i exempelvis gamla bildäck till gungorna eller kasserade elektronikprylar som barnen leker med, som man hittat dessa kemikalier. Egentligen är det helt ofarligt att leka med prylarna eller gunga på gungorna men eftersom de ofta finns små barn på förskolorna som gillar att bita och suga på saker, kan de få i sig kemikalierna.

Bör inte vara orolig

Kemikalieinspektionen, som tittat på rapporten, säger att man inte bör vara orolig eller rädd för barnens hälsa men att man ska vara uppmärksam på problemen och försöka åtgärda de problem som kan lösas enkelt. Till exempel kan allt som egentligen inte är avsett att leka med, typ elektronikprylar eller gamla järnvägsslipers på gårdarna, tas bort och ersättas av något som är anpassat för barn.