Gifter i barnkläder

Rapporter kommer ständigt om giftiga kläder, leksaker och barnmat. Undersökningar av barnens hälsa har visat att de inte mår så bra, det är större antal allergiker och överkänsliga syns. Den senaste rapporten handlar om att barnmaten ska innehålla tungmetaller, trots totalförbud mot alla sorters gifter.

Skrämmande rapporter har kommit om farligt plast i leksaker, gifter i barnkläder av färgen och det senaste som handlar om tungmetaller i barnmat. Barnmat som välling och gröt har visat sig innehålla arsenik och bly. 13 av 14 testade barnmat innehöll dessa tungmetaller och är skrämmande då det är våra barn som får i sig gifterna. Barn väger betydligt mindre än en vuxen och är därför känsligare för högre halter av gifter än vad en vuxen person är. Detta gör det hela mer allvarligt.

Barnkläder och vuxnas plagg har visat sig vara en risk för allergiker eller överkänsliga då gifterna efter färgade kläder visat sig höga. Den färgen som visat sig vara skadlig för både natur och människa är den svarta färgen. Alla föräldrar manas till försiktighet med vilken affär som barnen får sina kläder ifrån. Även vilka sorts kläder som köps bör ses över för att skydda barnen extra.

Farliga leksaker

Leksaker är det som många riktade sin energi mot efter att giftiga ämnen hittades i barnens leksaker. Det som hände var att en stor motion mot dessa giftiga ämnen startades och plötsligt så förändrades villkoren för leksakerna:

Leksaker kan även öka risken för cancer, utveckla allergier och ge hörselskador. Från och med i dag ställs strängare krav på säker utformning av leksaker, framförallt vad gäller kvävningssäkerhet och kemikalieinnehåll. Som Göteborgs-Posten har rapporterat om tidigare denna sommar leder de nya reglerna för leksaker till att många allergiframkallande doftämnen förbjuds och användningen av 19 olika metaller, varav flera tungmetaller, begränsas kraftigt.

Goda nyheter för oroliga föräldrar alltså och man kan beställa leksaker från http://fyndiq.se/barn/leksaker-alla/ utan några problem. Nu behöver samma sak göras med barnmaten, gränsvärdet behöver sänkas och maten behöver testas på nytt. Allt för att eliminera riskerna för att barn och natur skall ta skada. Barnen ska inte behöva utsättas för gifter och metaller i de livsviktiga produkterna som kläder och mat. Leksaker är ett måste för barnen och det är därför också viktigt att hålla fri från farliga ämnen.